مقدماتی

قسمت اول : پرزنت

قسمت دوم : آموزش مقدماتی

قسمت سوم : تاریخچه

قسمت چهارم : قانون 1990

قسمت پنجم: 3موج الویت تافلر

قسمت ششم : دیدگاه غلط

قسمت هفتم : چهار ربع نقدینگی

قسمت هشتم : نقدینگی

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

محتوای بیشتر در این بخش: