فروش

1-مقدماتی

2-شناخت خود

3-ارتباط با شخصیت های مختلف

4-چگونگی معرفی محصول

5-قطعی کردن فروش

6-جمع بندی

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است