جلسه لیدری راهبر به بالا

جلسه راهبر به بالا (خرداد 1399)

Image

جلسه اي كه بعد از ماهها باعث شد كل تيم يكبار ديگر ،كنار هم در محل دفتر سابق (سوله) جمع شوند و از وجود هم انرژي بگيرند.

Image

محوريت جلسه بر روي ايمان بود اينكه آيا اينهمه سختي ارزشش رو داشت طوري اين سختي ها براي همه شركت كنندگان ملموس بود كه با بغض دانيال بينش آنها نيز بغض كردند و با اين بغضها انگار قدرته دو چندان گرفتند.
صحبتها تمام شد لحظه اي كه سه يا حتي چهار ماه بود كه همه در انتظارش بودند فرا رسيد
ابر ليدر محمد قاسمي شروع به صحبت كرد و تو گويي در بيانش شيوايي مسحور كننده اي وجود داشت... ايشان در ادامه صحبتهاي قبل بر باور داشتن تاكيد كرد و اينكه فقط كافي است ايمان و باور خود را تقويت كنيد ،طوري صحبت ميكرد انگار همه چيز در دنيا به اين دو بستگي داشت و كافي براي همه امور ....
بعد از صحبتهاي ايشان ليدر هاي ديگر تيم هاي خود را به صورت جداگانه جمع و راهكارهاي جديد را هر يك به تيم مود ارائه كردند.

 همچنان نظم حرف اول را در سيستمي كه هيچ نيروي انظباتي يا نگهبان وجود ندارد میزند.
ابتدا جلسه با صحبتهاي تاپ ليدر بینش سفير كمپاني شروع شد، صحبتهايي كه گويي ماههاست نشنيده بوديم و شايد هم ماهها ايشان منتظر بيانشان بودند. اواسط جلسه با سر و صداي اندكي كه به وجود آمد متوجه ورود ابر ليدر گيلان سفير طلايي كمپاني جناب محمد قاسمي شديم كه طبق معمول گوشه اي نشسته و همانند ديگران به عنوان شنونده حضور داشتند.

Image
اين جلسه آخريم جلسه ماه خرداد و شايد هم آخرين جلسه در اين دفتر بود تا دفتر جديد شروع اتفاقهاي بزرگ و جديد براي تيم قدرتمند سان شاين باشد.

با ما تا جهانی شدن راهی نیست

آخرین ویرایش در یکشنبه, 25 خرداد 1399 17:13

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است