Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Ronin Team
Slider

تیم پرقدرت استانقم

افتتاح دفتر در شهر قم

با افتخار ، دفتر تیم سان شاین با حضور ابرلیدر محمد قاسمی  و زحمات تاپ لیدر حامد طباطبائی در مورخه 1399/06/19 با حضور تیم پرقدرت رونین در قم افتتاح شد.
Image

لیدر حامد طباطبائی

Image

لیدر علی هاشمی

 حضور تاپ لیدر محمد قاسمی در استان قم ، نوید  رشد تیم سان شاین در استانهای خارج از استان گیلان را می دهد.
در طی اقامت 24ساعته ایشان در شهر قم جلسات متعددی با گروه های مختلف برگزار گریدد که میتوان به جلسه بی نظیر ایشان با فروشندگان برتر و همچنین فروشندگان یک میلیونی آخرین روز ماه اشاره نمود.
و در پایان با حضور کلیه نفرات لگ پرقدرت قم ، دفتر جدید این تیم طی مراسمی باشکوه افتتاح گردید.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider